För att göra boendet i vårt hus så trevligt som möjligt kan man tänka på följande:

Lägenheten
Vi bor alla nära varandra och din vägg är också din grannes vägg. Att undgå störningar helt är förstås svårt men vi kan komma långt om vi tänker på varandra och hjälps åt med att skapa ett trevligt boende. Mellan kl. 22:00-07:00 ska vi inte störa våra grannar. Tänk på att undvika störande arbeten eller annat som orsakar hög volym den här tiden på dygnet.
I de fall man har fest kan en trevlig gest vara att meddela sina grannar om detta.

Balkonger
Det är inte tillåtet att grilla med kol på balkongerna pga brandrisk och störande röklukt. Mattor o.dyl. får inte skakas från balkongen. Paraboler och markiser får inte sättas upp.

Vårt trapphus
Trapphuset är det mest använda av alla gemensamma utrymmen i vårt hus. Därför har vi en städfirma som varje fredag sopar och våttorkar vårt trapphus. För att underlätta deras arbete får cyklar, barnvagnar, rullatorer, skidor, kälkar, skor, torkmattor etc. inte förvaras där. Överhuvudtaget får inget bränn­bart material finnas i trapphusen. Sådant som barnvagnar, rullatorer och cyklar kan hindra räddningspersonal från att ta sig in i och boende att ta sig ut från lägenheterna vid brand. Inget får stå i vägen i trapphusen.

Sopor
Lika nödvändigt som rena trapphus är att soporna förpackas ordentligt innan de slängs. Tidningar kastas inte i som hushållssopor utan i returpappersbehållaren. Glas, kartong, plast och metall kastas i återvinningen på Kanalvägen.

Vår tvättstuga
Om vi följer anvisningarna i tvättstugan går arbetet lättare och våra maskiner både håller längre och fungerar bättre. Naturligtvis gör vi rent efter oss. Då blir tvättstugan ännu trevligare att använda när din granne eller du själv kommer nästa gång.

Våra övriga gemensamma utrymmen
Tänk vad fint det blir och så lätt det är att hitta alla saker om vi hjälps åt att hålla ordning på vinden, i källaren, på gården etc. Alla gemensamma utrymmen ska hållas fria från föremål. Förvara dina saker i ditt förråd.

Vår gård
Vår gemensamma utemiljö blir ännu vackrare och trivsammare om vi hjälps åt att hålla ordning. Vårda och ta hänsyn till buskar och planteringar. Att vi är aktsamma och inte skräpar ner är en självklarhet. Katter och hundar håller vi under uppsikt så att de inte kissar och bajsar på gårdarna. Parkering på infarten till huset är bara tillåten för lastning och lossning.

Rökning
Det finns inget generellt förbud mot rökning i flerbostadshus och en förening kan inte förbjuda någon att röka på sin balkong eller uteplats. Domstol har ansett att rökande på balkong är tillåtet i rimlig omfattning även om den närmaste grannen blir störd. Som boende i flerbostadshus får man alltså tåla viss röklukt från grannen. Att en granne röker på balkongen kan dock uppfattas som mycket störande och den som är rökare måste visa hänsyn. Kasta inte ur fimpar från balkonger och fönster.

Toalett
I toaletten får bara sådant som lämnar kroppen och toalettpapper spolas ner. Övrigt räknas som hushållssopor eller andra sopor.

______________________________________________

Sidan reviderad: 2022-11-28