Vi anlitar Hissen AB som service och jourfirma för vår hiss. Vid akuta fel där hissen inte alls fungerar eller att den stannat mellan två våningar så får vem som helst i huset ringa jouren. Är du osäker får du gärna kontakta någon i styrelsen.

Telefonnummer till Hissen AB är: 08-618 48 48

Sidan reviderad: 2022-10-02