Huset som Brf Klippan 10 äger och förvaltar är ett av nio punkthus belägna på Danviksklippan i Stockholms kommun. Danviksklippan tillhör Sofia församling och Södermalms Stadsdelsförvaltning.
Husen är ritade av Sven Backström och Leif Reinius och stod färdiga 1945. Parken som ligger i mitten på Danviksklippan är gemensam och gestaltad av Walter Bauer. Danviksklippan är grönmärkt enligt stadsmuseets klassificering vilket betyder att området och husen har ett högt kulturhistoriskt värde.
40 år efter att huset färdigställdes, d.v.s. 1985, bildades Brf Klippan 10 och är idag en stabil förening med mycket erfarenhet.

Allmänt om föreningen och huset:
Namn: Brf Klippan 10
Organisationsnummer: 716419-2606
Adress: Hästholmsvägen 10, 116 44 Stockholm
Fastighetsbeteckning: Hovingsberg 2
Antal lägenheter: 45 st (1or: 13; 2or: 30 st; 3or: 2 st)
Total yta bostäder: 2171 kvm
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: Förstärkt självdrag med tryckstyrd fläkt.

______________________________________________

Sidan reviderad: 2022-10-02