Valberedning
Valberedningen har till uppgift att under året arbeta fram förslag på nya lämpliga kandidater för styrelsearbetet samt ge förslag till föreningsstämmans kring arvodesfrågor. Föreningsstämman utser valberedningen som består av tre personer, varav en är sammankallande.
Inför nästa föreningsstämma ger valberedningen förslag på vilka som ska väljas till styrelseledamöter och suppleanter. Valberedningen kontaktar föreningens medlemmar för att hitta lämpliga kandidater till styrelseuppdraget. Sedan sätts ett förslag samman till styrelse som de bedömer kan samarbeta väl och bidra med både kunskaper, idéer och engagemang.

I Brf Klippan 10s valberedning ingår följande personer.
– Carl-Olof Berg
– Rikard Rådvik

Om du är intresserad att delta i styrelsearbetet, som valberedare eller som föreningsvald revisor, kontakta valberedningen. Självklart är du välkommen med alla typer av frågor om styrelsearbetet. Som styrelseledamot ska du vara drivande, informativ med god samarbetsförmåga och beslutsför. Det är en förstås en fördel med erfarenhet av fastighetsförvaltning, byggnadsteknik, juridik eller ekonomi men absolut inte ett måste. Viktigast är viljan och intresset att arbeta för att vårt fina boende ska utvecklas och bli ännu bättre!

Revisorer
Brf Klippan 10 anlitar en extern revisor, Mats Lehtipalo på Adeco. Som revisorssuppleant har vi Adeco. Revisorn har till uppgift att granska föreningens årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning.

__________________________________________________

Sidan reviderad: 2024-04-19