Allmänt om Ekonomi
Våra gemensamma utgifter går till bl.a. lån, räntor, värme, vatten, underhåll av mark och byggnader, trappstädning och sophämtning. Föreningens inkomster är de avgifter och lokalhyror som medlemmar och hyresgäster betalar varje månad.
Styrelsen gör inför varje verksamhetsår en budget över utgifter och inkomster. Om kostnaderna (t.ex. ränte- och energikostnader) ökar kan det vara nödvändigt att öka inkomsterna genom att höja årsavgiften.
Som medlem i Brf Klippan 10 har du ett gemensamt ansvar även för ekonomin i föreningen.

Avgift
Följande ingår i avgift: VA, Värme, kabel-TV via Tele2 (digitalt grundutbud).
Som nyinflyttad kommer din första avi att komma med posten och efter det kan du själv välja om du istället vill betala med Autogiro eller e-Faktura samt om du vill få din avi via mail istället för post. Om du har kvar post så tillkommer en aviseringskostnad för det.

Ekonomiska nyckeltal
Långfristiga lån per kvm bostäder: 1 428 kr
Avgift per kvm bostäder: 52 kr per månad

Försäkringar
Föreningen har en fullvärdes fastighetsförsäkring som omfattar i huvudsak vatten, brand, inbrott och ansvar.
Fastighetsförsäkringen täcker dock inte skada på lösöre i lägenheterna – detta oavsett orsak. Skada på lösöre täcks enbart av den hemförsäkring som respektive bostadsrättshavare/hyresgäst själv måste teckna. Tänk på att du bor i en bostadsrättslägenhet. Bostadsrättshavare har enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ett vidare ansvar för sin bostadsrätt än en hyresgäst för sin hyreslägenhet. Ange därför till hemförsäkringsbolaget att du bor i bostadsrätt så att du till hemförsäkringen tecknar ett så kallat bostadsrättstillägg.

___________________________________________________

Sidan reviderad: 2023-10-16