Brandskydd

Varje lägenhetsinnehavare ansvarar för att man har fungerande brandvarnare i sin lägenhet. Det är viktigt att du regelbundet också kontrollerar din brandvarnare. Utöver brandvarnare rekommenderar vi att du har en brandfilt i ditt kök och gärna också en brandsläckare.

Brandvarnare har vi också i trapphuset samt i källaren och på vinden. Om du märker att någon av de här brandvarnarna piper pga dåligt batteri får du gärna meddela styrelsen.

Trapphuset är vår viktigaste evakueringsväg och därför får ingenting förvaras i trapphuset. Sådant som barnvagnar, rullatorer och cyklar kan hindra räddningspersonal från att ta sig in i och boende att ta sig ut från lägenheterna vid brand. Inget får stå i vägen i trapphusen. Naturligtvis får inget brännbart material förvaras i trapphuset.

Brandskyddsarbete

I Brf Klippan 10 har vi ett systematiskt brandskyddsarbete där vi tre gånger per år går igenom fastigheten och ser till att vårt brandskydd uppfyller kraven. Vi kontrollerar brandsläckare, brandvarnare samt utrymningsvägar. En gång per år testar vi också brandlarmet samt den röklucka som vi har för evakuering av rök i trapphuset. Protokoll förs från alla kontroller.

________________________________________________

Sidan reviderad: 2022-11-28