Felanmälningar som inte är akuta bör i första hand göras till styrelsen. Önskemål om service/småreparationer i fastigheten ska alltid ske till styrelsen. 

Nedan hittar ni länkar till vidare information: