Styrelsen väljs av föreningsstämman och är vår bostadsrättsförenings ledning och verkställande organ. Styrelsen ansvarar för föreningens skötsel och för omhändertagandet av vårt hus. Styrelsen har också till uppgift att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och se till att våra medel förvaltas på bästa sätt. Styrelsen ska dessutom se till att bokföringen och föreningens ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt.
Konstituering av styrelsen, dvs. att bestämma vem som gör vad eller tar vilken roll, görs inom styrelsen på det första styrelsemötet efter föreningsstämman.
Brf Klippan 10s styrelse består av 3-5 ledamöter och 1-3 suppleanter, valda på ett eller två år.
Se även Fastighetsägarnas beskrivning av Styrelsearbete: https://www.fastighetsagarna.se/fakta/brf/styrelse-och-stamma/styrelsens-arbete/
Styrelsen nås enklast via brfklippan10@gmail.com.

Nedan kan du se vilka som valdes att ingå i styrelsen vid föreningsstämman 2023.
– Niklas Asplund (ordförande)
– Mikael Blomquist (vice ordförande)
– Aaron Stiby (Kassör)
– Lars Rosendal (Sekreterare)
– Peter Fredborg
– Dolly Sandgren (vice sekreterare, suppleant)
– Fredrik Ajnefors
För ytterligare kontaktinformation, t.ex. telefonnummer, se dokumentet ”Föreningsinformation 2022” hos nabo.se (länk till login)

______________________________________________

Sidan reviderad: 2023-05-04