Årsredovisningen ger information om föreningens resultat och ekonomiska ställning från året som gått. Den består av två delar; en förvaltningsberättelse och en ekonomisk redovisning.
Förvaltningsberättelsen förklarar verksamheten i text. Den talar om vilka som har haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak gjorts och förekommit under verksamhetsåret, antalet medlemmar m.m.
Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer årsredovisningslagen och består av en resultaträkning och en balansräkning.
Det är styrelsen som har ansvar för att ta fram årsredovisningen efter varje avslutat räkenskapsår.

Nedan hittar du Brf Klippan 10s senaste årsredovisningar.

2023 – Årsredovisning Brf Klippan 10

2022 – Årsredovisning Brf Klippan 10

2021 – Årsredovisning Brf Klippan 10

2020 – Årsredovisning Brf Klippan 10

2019 – Årsredovisning Brf Klippan 10

2018 – Årsredovisning Brf Klippan 10

2017 – Årsredovisning Brf Klippan 10

______________________________________________________

Sidan reviderad: 2024-04-18