Allmänt
Organisationsnummer: 716419-2606
Adress: Hästholmsvägen 10, 116 44 Stockholm
Mail-adress: brfklippan10@gmail.com
Bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltning sköts av Nabo. För frågor till Nabo utöver mäklarbild hänvisar vi till Nabo:s kontaktformulär.

För mäklarbild hänvisar vi till Nabo Mäklarservice. För att som mäklare få ut mäklarbilden behöver du ett undertecknat förmedlingsuppdrag.
Stadgar samt årsredovisning finns att ladda ner under respektive flik.
Länk till Brf Klippan 10 Underhållsplan ( reviderad 2023-02-08)

Överlåtelsehandlingar och medlemsansökan hanteras genom att skicka in dessa via Nabo Mäklarservice.

Bostadsrättsföreningen
Vår Bostadsrättsförening bildades 1985, samma år som fastigheten Hovingsberg 2 förvärvades. Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Enligt våra stadgar ska stämma hållas senast utgången av april månad.
Bostadsrättsföreningen är en äkta bostadsrättsförening.
Antal lägenheter totalt: 45
Fördelning: 1or: 13 st; 2or: 30 st; 3or: 2 st
Total yta bostäder: 2171 kvm
Lokaler för uthyrning till medlemmar: Av förrådstyp, 1 större samt 7 st mindre.
Garage för uthyrning till medlemmar: 13 platser varav 3 MC-platser (smala). I dagsläget finns en kö.
Föreningen har idag inget gemensamt bredband utan varje medlem tecknar eget avtal med Tele2.

Medlem
Bostadsrättsföreningen godkänner inte juridisk person, däremot godkänns delat ägande. Vi har idag ingen gräns för minsta ägarandel.
Överlåtelseavgift tas ut av köparen med f.n. 1 190 kr.
Pantsättningsavgift tas ut av bostadsrättsinnehavaren med f.n. 476 kr per pant.
Åtagande för medlem: Vår och höststädning samt Gemensamt ansvar i form av snöskottning.

Möjlighet finns att betala avgiften med Autogiro eller E-faktura.

Enligt stadgarna måste bostadsrättstillägg till hemförsäkringen tecknas av medlemmen.
Godkännande av ny medlem kommer att ske i samband med ett möte mellan bostadsrättsföreningens styrelse (eller delar av den) och den nya medlemmen. Syftet med mötet är att ömsesidigt lära känna varandra samt få möjlighet till frågor.

Gemensamma utrymmen
Det finns en takterrass med gasolgrill samt en gemensamhetslokal med bl.a. hobbydel och pingisbord. I lokalen finns också stolar, bord och ett mindre kylskåp.

Vi har också ett gästrum som medlemmar kan hyra billigt.

Något som är lite speciellt i denna förening är att det finns en trädgårdsgrupp som sköter om vår fina trädgård runt huset. På sommaren ställs det fram två sittgrupper till alla boendes förfogande. Trädgården har även flera fruktträd, bärbuskar och örter som även de är till alla boendes förfogande.

Förutom detta finns också en tvättstuga och ett cykelrum.

Huset
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: Förstärkt självdrag med tryckstyrd fläkt.

De större åtgärder som gjorts under åren är:

 • Hissrenovering gjordes 1999
 • Tvättstugan renoverades 2007
 • Stambyte genomfördes 2004
 • Taket målades 2008
 • Gården renoverades 2009
 • Fönster och balkongdörrar byttes 2013
 • Ventilation justerad och fläkt utbytt 2016
 • Avloppsstammar spolade 2016
 • Byte av tak 2017
 • Renovering av balkongplattor och balkongräcken 2017
 • Renovering av trapphuset 2019
 • Nylagd gräsmatta 2019
 • Stamspolning 2021
 • Rengöring av värmesystem 2021
 • Service av fönster 2022
 • Flytt av sophantering till sopkärlsskåp 2022
 • Etablering av gästrum 2023
 • El-stigare har inte bytts ut.

Ekonomisk information
Följande ingår i avgift: VA, Värme, kabel-TV via Tele2 (digitalt grundutbud)

Långfristiga lån per kvm bostäder: 1 428 kr

Avgift per kvm bostäder: 55 kr per månad

Bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltning sköts av Nabo, kontaktperson är Anna Lundgren.

__________________________________________

Sidan reviderad: 2024-03-04