Vår förening är anslutet till Tele2 och det är genom Tele2 som vi får leverans av bredband och TV (och telefon om man väljer det)

Bredband
Föreningen har ingen gemensam leverans av bredband utan varje medlem får beställa och avtala om det själv med Tele2. På Tele2:s hemsida finns information om vilka olika paket som finns samt hur man beställer.
Fiber finns indraget till vårt hus men inget arbete har ännu gjorts för att se om och hur vi ska ta det vidare.

TV
I årsavgiften till föreningen ingår ett digitalt grundutbud där bl.a. SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen, TV3, TV4 m.fl. ingår.
Om man vill ha ytterligare kanaler så får man själv beställa och avtala om det med Tele2.

__________________________________________________________

Sidan reviderad: 2022-09-25