Den här sidan är under arbete!

Om du behöver borra eller göra hål i fasaden – se till att låta styrelsen godkänna det först. Fuktskador orsakade av felaktig håltagning i fasaden kan bli kostsamma både för dig och för föreningen.
Vattenkran får inte lämnas öppen, även om vattnet är avstängt. Låt inte vatten rinna i onödan. Lämna inte disk- resp. tvättmaskin utan tillsyn. Spola aldrig ned föremål som kan vålla stopp i wc. Rensa vattenlås och golvbrunn regelbundet.
Köks- och badrumsfläktar får inte anslutas till fastighetens ventilationssystem. Installation av s.k. kolfilterfläkt får man göra och det kräver inget godkännande.
Skriv något om att vi inte har någon gemensam firma som man kan vända sig till för privata renoveringar eller underhåll

___________________________________________

Sidan reviderad: 2022-10-02