Brf Klippan 10

En bostadsrättsförening bildad 1985

Kategori: Okategoriserade

Hösten 2020

Höstens gemensamma städdagar lördag 17/10 – söndag 18/10 (11-15)

Välkommen till städdagarna för att göra hus och tomt fina. Anmäl dig/er på anslagstavlan i entrén. Styrelsen vill vara mycket tydlig med att städdagarna även denna gång inte kommer vara obligatoriska och den som inte känner sig helt frisk skall förstås inte närvara.

Vi ska se till att de olika uppgifterna utförs med rekommenderat avstånd. Om du vill städa på egen hand under annan tid så är du naturligtvis välkommen att anteckna dig i den kolumnen på anmälningslistan.

Sommaren 2020

Föreningsstämman 2020 – onsdag 24 juni

Kallelse har nu skickats ut till samtliga medlemmar, informationen finns även uppladdad på NABOs portal https://portal.nabo.se/. Alla vi medlemmar får ju utöva vår rösträtt genom s.k. ombud. Baserat på en tillfällig lag som Riksdagen beslutat om har styrelsen i sin tur beslutat att det här året tillåta andra personer än make/maka/sambo eller annan medlem som ombud. Dessutom kommer ett närvarande ombud kunna företräda fler än en medlem om denne har med sig giltiga fullmakter.

Upprensning av gamla cyklar

”Skrotcyklar” och andra cyklar som inte använts på flera år kommer märkas med rött band. Om dessa cyklar inte märks med ägarens namn kommer de att tas om hand under städdagen och därefter skänkas eller skrotas.

Vårens Städdagar 6 – 7 Juni

Som tidigare nämnts kommer städdagarna denna vår inte vara obligatoriska och den som inte känner sig helt frisk skall förstås inte närvara. Mer information kommer.

Hösten 2019

Information om brandskydd

Alla boende har nu fått ett kuvert med ”Viktig information om fastighetens brandskydd” från Brandsäkra. Vi ber er att noga läsa igenom informationen.

Är du intresserad av att göra förbättringar i föreningen?

Vi har fått upp nya tavlor i entrén och flera boende har sagt att de gillar dessa. Om du har liknande idéer – eller något helt annat – som du tror kan göra föreningen ännu trevligare att bo i, fundera då på om du vill bli en del av nästa års styrelse.

Brandvarnardagen 1 december

Den 1 december är det brandvarnardagen. Dagen är instiftad i Sverige men också i övriga Norden för att uppmärksamma vikten av brandskydd i hemmet, Undersök era brandvarnare så att de fungerar. Trappstege finns att låna i tvättstugan för den som behöver.

Kontakta jourfirman endast i nödfall

Tänk på att kontakta jour firman enbart om det föreligger akuta problem som kan orsaka fastigheten skada eller personskada. Om du är osäker kontakta gärna någon i styrelsen.

Skydd på dörrhantagen

“Dörrhandtags-skydd” kommer att sättas på lägenhetsdörrarnas handtag i syfte att skydda mot att dörren slår i väggen eller grannens dörr.

 


Tack för städdagarna

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som var med på städdagen! Även ett tack till er som städar vid annat tillfälle. De som på olika sätt deltog gjorde ett fantastiskt jobb, mycket trevligt samarbete för alla är så positiva.

Under dessa dagar träffar man också grannar som man kanske inte talat med tidigare. Det blir rent i allmänna utrymmen och trädgård görs fin. Städdagarna är viktiga för att underhålla vår trivsamma miljö och spara på föreningens pengar då vi slipper köpa in arbetet.

 

Brandsäkerhet

Styrelsen har under året arbetet med att ta fram en underhållsplan för fastigheten och då ingår kontroll och löpande underhåll av brandsäkerhet. Styrelsen tar hjälp av företaget Brandsäkra för att få hjälp med att lägga grunden till ett fungerande brandskyddsarbete med underhåll.

 

Cyklar i entrén

Entrén får inte användas som cykelparkering, inte ens för korta stunder. 

Våren 2019

Vårens gemensamma städdagar lördag 18/5 – söndag 19/5 (11 – 15)
Föreningsstämman 24 april

2019 års styrelse är nu vald.

Renovering av trapphuset fortlöper som planerat
Marmorgolven i trapphuset är slipade och målning av trapphus samt renovering av ytterdörr och hissdörrar genomförs.

© 2022 Brf Klippan 10

Tema av Anders NorenUpp ↑