2022 års styrelse består av:

Ordförande
Niklas Asplund

Ordinarie ledamöter
Peter Fredborg
Mikael Blomquist
Daniel Nilsson
Aaron Stiby

Suppleanter
Dolly Sandgren
Fredrik Ajnefors
Gabriella Kumlin

Valberedning
Emma Jidinger
Carl-Olof Berg
Rikard Rådvik

 

______________________________________________________________

Senast reviderad: 2022-05-10