2019 års styrelse består av:

Ordförande
Niklas Asplund

Ordinarie ledamöter
Peter Fredborg
Victor Heinerud
Jonas Sandström
Emil Köpcke

Suppleanter
Dolly Sandgren
Mikael Blomquist
Fredrik Ajnefors

Valberedning
Åsa B Fröding
Mikael Berglind
Sirkka Nissfolk