2020 års styrelse består av:

Ordförande
Niklas Asplund

Ordinarie ledamöter
Peter Fredborg
Victor Heinerud
Mikael Blomquist
Jonas Sandström (flyttat)

Suppleanter
Dolly Sandgren
Daniel Nilsson
Fredrik Ajnefors

Valberedning
Åsa B Fröding
Emma Jidinger
Sara Lailasdotter

______________________________________________________________

Senast reviderad: 2021-01-05