2020 års styrelse består av:

Ordförande
Niklas Asplund

Ordinarie ledamöter
Peter Fredborg
Victor Heinerud
Mikael Blomquist
Jonas Sandström

Suppleanter
Dolly Sandgren
Daniel Nilsson
Fredrik Ajnefors

Valberedning
Åsa B Fröding