2021 års styrelse består av:

Ordförande
Niklas Asplund

Ordinarie ledamöter
Peter Fredborg
Victor Heinerud
Mikael Blomquist
Daniel Nilsson

Suppleanter
Dolly Sandgren
Therese Dahlfors
Fredrik Ajnefors

Valberedning
Åsa B Fröding
Emma Jidinger

______________________________________________________________

Senast reviderad: 2021-01-05