Brf Klippan 10

En bostadsrättsförening bildad 1985

Sommaren 2020

Föreningsstämman 2020 – onsdag 24 juni

Kallelse har nu skickats ut till samtliga medlemmar, informationen finns även uppladdad på NABOs portal https://portal.nabo.se/. Alla vi medlemmar får ju utöva vår rösträtt genom s.k. ombud. Baserat på en tillfällig lag som Riksdagen beslutat om har styrelsen i sin tur beslutat att det här året tillåta andra personer än make/maka/sambo eller annan medlem som ombud. Dessutom kommer ett närvarande ombud kunna företräda fler än en medlem om denne har med sig giltiga fullmakter.

Upprensning av gamla cyklar

”Skrotcyklar” och andra cyklar som inte använts på flera år kommer märkas med rött band. Om dessa cyklar inte märks med ägarens namn kommer de att tas om hand under städdagen och därefter skänkas eller skrotas.

Vårens Städdagar 6 – 7 Juni

Som tidigare nämnts kommer städdagarna denna vår inte vara obligatoriska och den som inte känner sig helt frisk skall förstås inte närvara. Mer information kommer.

Våren 2020

Föreningsstämman 2020 Datumet för årets föreningsstämma är satt till tisdagen den 28 april. Motioner skall vara inskickade senast den 31 mars.


Intresserad av att gå med i styrelsen? Styrelsearbete är både intressant och utvecklande. Är du intresserad av att lära dig hur man sköter en ekonomisk förening? Tveka inte att ansöka till styrelsen 2020!

Hösten 2019

Information om brandskydd

Alla boende har nu fått ett kuvert med “Viktig information om fastighetens brandskydd” från Brandsäkra. Vi ber er att noga läsa igenom informationen.

Är du intresserad av att göra förbättringar i föreningen?

Vi har fått upp nya tavlor i entrén och flera boende har sagt att de gillar dessa. Om du har liknande idéer – eller något helt annat – som du tror kan göra föreningen ännu trevligare att bo i, fundera då på om du vill bli en del av nästa års styrelse.

Brandvarnardagen 1 december

Den 1 december är det brandvarnardagen. Dagen är instiftad i Sverige men också i övriga Norden för att uppmärksamma vikten av brandskydd i hemmet, Undersök era brandvarnare så att de fungerar. Trappstege finns att låna i tvättstugan för den som behöver.

Kontakta jourfirman endast i nödfall

Tänk på att kontakta jour firman enbart om det föreligger akuta problem som kan orsaka fastigheten skada eller personskada. Om du är osäker kontakta gärna någon i styrelsen.

Skydd på dörrhantagen

“Dörrhandtags-skydd” kommer att sättas på lägenhetsdörrarnas handtag i syfte att skydda mot att dörren slår i väggen eller grannens dörr.

 


Tack för städdagarna

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som var med på städdagen! Även ett tack till er som städar vid annat tillfälle. De som på olika sätt deltog gjorde ett fantastiskt jobb, mycket trevligt samarbete för alla är så positiva.

Under dessa dagar träffar man också grannar som man kanske inte talat med tidigare. Det blir rent i allmänna utrymmen och trädgård görs fin. Städdagarna är viktiga för att underhålla vår trivsamma miljö och spara på föreningens pengar då vi slipper köpa in arbetet.

 

Brandsäkerhet

Styrelsen har under året arbetet med att ta fram en underhållsplan för fastigheten och då ingår kontroll och löpande underhåll av brandsäkerhet. Styrelsen tar hjälp av företaget Brandsäkra för att få hjälp med att lägga grunden till ett fungerande brandskyddsarbete med underhåll.

 

Cyklar i entrén

Entrén får inte användas som cykelparkering, inte ens för korta stunder. 

Våren 2019

Vårens gemensamma städdagar lördag 18/5 – söndag 19/5 (11 – 15)
Föreningsstämman 24 april

2019 års styrelse är nu vald.

Renovering av trapphuset fortlöper som planerat
Marmorgolven i trapphuset är slipade och målning av trapphus samt renovering av ytterdörr och hissdörrar genomförs.

Information januari 2018

Föreningsstämma 2018

Preliminärt datum för årets föreningsstämman är nu satt till tisdagen den 10:e april kl. 19.00. Sista datum för dig som medlem att skicka in en motion till stämman är söndagen den 4:e mars.

Tänk på att hålla rent framför entrén.
 

Vi trivs alla bäst när det ser rent och snyggt ut vid ingången. Hjälp gärna till att hålla efter genom att slänga småskräp ni hittar. Undvik också att rasta era hundar precis utanför entrén.

Information november

Nytt bolag som tar över föreningens fastighetsjour
 

Från och med 6e december är Dygnet (Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB) föreningens nya bolag för fastighetsjour istället för BK. Detta innebär att föreningen inte längre kommer ha någon fastighetsskötel utan enbart fastighetsjour som gäller dygnet runt. Styrelsen har beslutat att säga upp den tidigare fastighetsskötseln med BK bl.a. för att den s.k. rondering som de ska göra varannan vecka varit bristfällig. Vi har löst problemen själva, t.ex. byte av lampor och brandvarnarbatterier i allmänna utrymmen. Vi har flera gånger bokat möte med den person som sköter vårt hus, men han har inte kommit. Sammantaget så har vi sagt upp avtalet med BK för vi vill inte betala för bristfällig fastighetsskötsel. Eftersom jourverksamhet ingick i detta avtal så har vi anlitat en jourfirma för akuta händelser. För planerade åtgärder tar vi in offerter från olika företag.Det blir ingen skillnad mot tidigare för dig som bostadsrättshavare. Du kan naturligtvis privat anlita BK eller någon annan hantverkare. Det kan också vara bra att kolla med grannar om de har anlitat någon firma som de kan rekommendera.Stadgarnas § 13 reglerar bostadsrättshavarens och föreningens rättigheter och skyldigheter. Stadgarna och information om felanmälan finns på föreningens hemsida.

 

Adventsglögg 10 december

Söndagen den 10e december klockan 16:00 anordnar vi det årliga glöggfikat. Precis som tidigare år är alla välkomna upp till takterrassen för lite glögg och pepparkakor.

Nästa styrelsemöte: tisdag 19 december 2017

Styrelsen för Brf Klippan

Information agusti

Balkongdörrarna 

Nu har vi fått information om att balkongdörrarna skall gå att öppna.
Ni får gärna testa att öppna dem för vädring men undvik att vistas på dem samtidigt som de sker arbete utanför.

Höststädning och firande

16 och 17 september kommer den årliga städningen att genomföras.
Vi passa då på att fira vårt nygamla hus efter allt arbete som gjorts under året.
Mer information om detta kommer.

Information April

Vårens städdagar
Vi skjuter upp dessa till efter tak- och balkongarbetet är färdigställt.
 
Styrelsesammansättning
Ordförande: Niklas Asplund
Ekonomiansvarig och vice ordförande: Victor Heinerud
Sekreterare och informationsansvarig: Jonas Sandström
Vice sekreterare: Dolly Sandgren
Övriga ordinarie: Fredrik Ajnefors och Peter Fredborg
Övriga suppleanter: Emil Köpcke och Bernt Åström
 
Arbetsgrupper
(Teknik, Lokal/Garage resp. Trädgård): För att engagera fler i föreningens skötsel finns det arbetsgrupper. En styrelseledamot ingår i varje arbetsgrupp. Styrelsen har det samlade och övergripande ansvaret. Du kan skicka mejl eller prata med någon i  styrelsen om du vill vara med i någon grupp.
 
Renoveringsarbeten
Styrelsen återkommer när det finns något nytt att informera om.
 
Nästa styrelsemöte: Tisdag 9 maj 2017.
 
/Styrelsen för Brf Klippan

Information Mars

Pågående arbeten med tak och balkonger
Vi var tyvärr tvungna att pausa arbetet med balkonger förra veckan pga att ett innertak lossnade. Se information från den 15 mars.
 
FMS (vår entreprenör) planerar för att säkra upp våra tak, vi återkommer med mer information löpande.
 
Den här veckan intensifieras arbetena med vårt tak. Du har väl inte glömt att lägga plast över dina saker på vinden?
 
Rätt e-postadress är viktigt för att få information
Om du har ny eller har bytt e-postadress? Meddela styrelsen, tack. Du kan göra det i vår brevlåda eller via vår hemsida.
 
Välkommen på ordinarie föreningsstämma den 4 april kl 19:00
Styrelsen har kallat och skickat handlingar till medlemmar den 19 mars.
 
Nästa styrelsemöte är den 27 mars kl 18:30.
 
/Styrelsen Brf Klippan 10

Information Februari

”Vi” har fått tillökning

Grattis till er dotter Sepideh och Peder!

 

Kommande arbeten med tak och balkonger

På vårt extra informationsmöte den 7 februari redogjorde Niklas (och styrelsen) för ekonomin runt våra renoveringar, priser exkl moms.

  • Renovering av tak och balkonger inkl. ställningar: 2 870 000 kr (varav 980 000 kr gäller taket).
  • Tillägg för hel omgjutning av balkongplattor: 1 100 000 kr
  • Total summa för entreprenaden: 3 970 000 kr
  • Saldo på bankkonton per 2016-10-31: 2 713 000 kr
  • Uppskattat lånebehov är max 2 500 000 kr. En ränta på 2 % ger en årlig kostnad på 50 000 kr.

Vi ser inte att avgifterna kommer att höjas som en följd av våra renoveringar.

 

Du har väl inte glömt?

  • Påminnelse om besiktning av lägenheter fredag 17 februari!
  • Informationsmöte om renoveringar är den 23 februari kl 19:00.

Låsning av balkongdörrar kommer att göras av FMS, från utsidan. Takterrassen kommer att vara stängd under arbetet med taket. FMS kommer att använda mötesrummet (plan -1) och toaletten vid tvättstugan på dagtid under renoveringstiden.

 

Föreningsstämma preliminärt den 4 april kl 19:00

Handlingar kommer att skickas/delas ut 2-4 veckor före mötet.

 

Nästa styrelsemöte är den 14 mars kl 18:30.

/Styrelsen för Brf Klippan 10

« Äldre inlägg

© 2020 Brf Klippan 10

Tema av Anders NorenUpp ↑