Allmänt

Organisationsnummer: 716419-2606

Adress: Hästholmsvägen 10, 116 44 Stockholm

Mail-adress: brfklippan10@gmail.com

Bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltning sköts av Nabo. För frågor till Nabo utöver mäklarbild hänvisar vi till Nabo:s kontaktformulär.

För mäklarbild hänvisar vi till maklarservice.com. För att som mäklare få ut mäklarbilden behöver du ett undertecknat förmedlingsuppdrag.

Stadgar samt årsredovisning finns att ladda ner från fliken Dokument.

Brf Klippan 10 Underhållsplan  ( reviderad 2021-05-12)

Överlåtelsehandlingar och medlemsansökan ska skickas till vår postadress:
Brf Klippan 10
Hästholmsvägen 10
116 44 Stockholm

Bostadsrättsföreningen

Vår Bostadsrättsförening bildades 1985, samma år som fastigheten Hovingsberg 2 förvärvades. Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Enligt våra stadgar ska stämma hållas senast utgången av april månad.

Bostadsrättsföreningen är en äkta bostadsrättsförening.

Antal lägenheter totalt: 45

Fördelning: 1or: 13 st; 2or: 30 st; 3or: 2 st

Lokaler för uthyrning till medlemmar: Av förrådstyp, 2 st större samt 7 st mindre.

Total yta bostäder: 2171 kvm

Garage för uthyrning till medlemmar: 13 platser varav 3 MC-platser (smala). I dagsläget finns en kö.

Medlem

Bostadsrättsföreningen godkänner inte juridisk person, däremot godkänns delat ägande. Vi har idag ingen gräns för minsta ägarandel.

Överlåtelseavgift tas ut av köparen med f.n. 1 190 kr.

Pantsättningsavgift tas ut av bostadsrättsinnehavaren med f.n. 476 kr per pant.

Åtagande för medlem: Vår och höststädning. Gemensamt ansvar i form av skifte av soptunnor samt snöskottning.

Möjlighet finns att betala avgiften med Autogiro eller E-faktura.

Enligt stadgarna måste bostadsrättstillägg till hemförsäkringen tecknas av medlemmen.

Godkännande av ny medlem kommer att ske i samband med ett möte mellan bostadsrättsföreningens styrelse (eller delar av den) och den nya medlemmen. Syftet med mötet är att ömsesidigt lära känna varandra samt få möjlighet till frågor.

Gemensamma utrymmen

Det finns en tvättstuga i huset och ett cykelrum. Det finns också en takterrass med gasolgrill samt en gemensamhetslokal med bl.a. hobbydel och pingisbord. Något som är lite speciellt i denna förening är att det finns en trädgårdsgrupp som sköter om trädgården runt huset. På sommaren ställs det fram två sittgrupper till alla boendes förfogande. Trädgården har även flera fruktträd, bärbuskar och örter som även de är till alla boendes förfogande.

Huset

Uppvärmning: Fjärrvärme

Ventilation: Förstärkt självdrag med tryckstyrd fläkt.

Utfört underhåll:

 • Hissrenovering gjordes 1999.
 • Stambyte genomfördes 2004.
 • Taket målades 2008.
 • Gården renoverades 2009.
 • Fönster och balkongdörrar byttes 2013.
 • Ventilation justerad och fläkt utbytt 2016
 • Avloppsstammar spolade 2016
 • Byte av tak 2017
 • Renovering av balkongplattor och balkongräcken 2017
 • El-stigare har inte bytts ut.
 • Renovering av trapphuset 2019
 • Nylagd gräsmatta 2019

 

Ekonomisk information

Följande ingår i avgift: VA, Värme, kabel-TV via Comhem (analogt grundutbud)

Långfristiga lån per kvm bostäder: 1 428 kr

Avgift per kvm bostäder: 48 kr per månad

Bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltning sköts av Nabo, kontaktperson är Emelie Wessinger; mailadress emelie@nabo.se och tfn 08-34 30 13

______________________________________________________________

Senast reviderad: 2021-07-26