Föreningsstämman 2020 – onsdag 24 juni

Kallelse har nu skickats ut till samtliga medlemmar, informationen finns även uppladdad på NABOs portal https://portal.nabo.se/. Alla vi medlemmar får ju utöva vår rösträtt genom s.k. ombud. Baserat på en tillfällig lag som Riksdagen beslutat om har styrelsen i sin tur beslutat att det här året tillåta andra personer än make/maka/sambo eller annan medlem som ombud. Dessutom kommer ett närvarande ombud kunna företräda fler än en medlem om denne har med sig giltiga fullmakter.

Upprensning av gamla cyklar

”Skrotcyklar” och andra cyklar som inte använts på flera år kommer märkas med rött band. Om dessa cyklar inte märks med ägarens namn kommer de att tas om hand under städdagen och därefter skänkas eller skrotas.

Vårens Städdagar 6 – 7 Juni

Som tidigare nämnts kommer städdagarna denna vår inte vara obligatoriska och den som inte känner sig helt frisk skall förstås inte närvara. Mer information kommer.