Vårens gemensamma städdagar lördag 18/5 – söndag 19/5 (11 – 15)
Föreningsstämman 24 april

2019 års styrelse är nu vald.

Renovering av trapphuset fortlöper som planerat
Marmorgolven i trapphuset är slipade och målning av trapphus samt renovering av ytterdörr och hissdörrar genomförs.