Vårens städdagar
Vi skjuter upp dessa till efter tak- och balkongarbetet är färdigställt.
 
Styrelsesammansättning
Ordförande: Niklas Asplund
Ekonomiansvarig och vice ordförande: Victor Heinerud
Sekreterare och informationsansvarig: Jonas Sandström
Vice sekreterare: Dolly Sandgren
Övriga ordinarie: Fredrik Ajnefors och Peter Fredborg
Övriga suppleanter: Emil Köpcke och Bernt Åström
 
Arbetsgrupper
(Teknik, Lokal/Garage resp. Trädgård): För att engagera fler i föreningens skötsel finns det arbetsgrupper. En styrelseledamot ingår i varje arbetsgrupp. Styrelsen har det samlade och övergripande ansvaret. Du kan skicka mejl eller prata med någon i  styrelsen om du vill vara med i någon grupp.
 
Renoveringsarbeten
Styrelsen återkommer när det finns något nytt att informera om.
 
Nästa styrelsemöte: Tisdag 9 maj 2017.
 
/Styrelsen för Brf Klippan