”Vi” har fått tillökning

Grattis till er dotter Sepideh och Peder!

 

Kommande arbeten med tak och balkonger

På vårt extra informationsmöte den 7 februari redogjorde Niklas (och styrelsen) för ekonomin runt våra renoveringar, priser exkl moms.

  • Renovering av tak och balkonger inkl. ställningar: 2 870 000 kr (varav 980 000 kr gäller taket).
  • Tillägg för hel omgjutning av balkongplattor: 1 100 000 kr
  • Total summa för entreprenaden: 3 970 000 kr
  • Saldo på bankkonton per 2016-10-31: 2 713 000 kr
  • Uppskattat lånebehov är max 2 500 000 kr. En ränta på 2 % ger en årlig kostnad på 50 000 kr.

Vi ser inte att avgifterna kommer att höjas som en följd av våra renoveringar.

 

Du har väl inte glömt?

  • Påminnelse om besiktning av lägenheter fredag 17 februari!
  • Informationsmöte om renoveringar är den 23 februari kl 19:00.

Låsning av balkongdörrar kommer att göras av FMS, från utsidan. Takterrassen kommer att vara stängd under arbetet med taket. FMS kommer att använda mötesrummet (plan -1) och toaletten vid tvättstugan på dagtid under renoveringstiden.

 

Föreningsstämma preliminärt den 4 april kl 19:00

Handlingar kommer att skickas/delas ut 2-4 veckor före mötet.

 

Nästa styrelsemöte är den 14 mars kl 18:30.

/Styrelsen för Brf Klippan 10